Thursday 7 June 2012

Cách làm đàn - Thiết lập cho soundpost

Dưới đây là một sơ đồ lát cắt ngang thân của một cây đàn violin, minh họa vị trí của soundpost trong một cây violin hoàn chỉnh.

Soundpost là một thanh chót nhỏ làm bằng gỗ thông (spruce), được giữ bởi ma sát giữa mặt và lưng đàn, nằm ở dưới phía âm cao của ngựa (bridge) đàn. Nó có tầm quan trọng với cả cấu trúc đàn và âm thanh của đàn.

Người Theo Dõi