Wednesday 31 August 2016

Âm nhạc ảnh hưởng thế nào tới con người và động vật?

Âm nhạc và trẻ em

     Âm nhạc, hiển nhiên nó có mối liên hệ tới mỗi chúng ta. Khi còn trong bụng mẹ, thai nhi phát triển một hệ thống thính giác trong khoảng 17 đến 19 tuần tuổi. Ở trong đó bé được bao quanh bởi những âm thanh từ nhịp tim, mạch, hơi thở và tất cả nhịp điệu chuyển động từ cơ thể mẹ. Âm nhạc kích thích nhiều phần của não bộ hơn tất cả những kích thích khác. Nó là một dòng chảy mạnh mẽ thâm nhập vào cơ thể, tâm trí và linh hồn chúng ta trong những sóng tần số khác nhau.

Người Theo Dõi