Monday 7 November 2016

Bản giao hưởng “ Bốn mùa” - Antonio Vivaldi

      Bản giao hưởng “ Bốn mùa” là tác phẩm nổi tiếng nhất, ghi dấu ấn sâu đậm nhất với người nghe của  Antonio Vivaldi
Người Theo Dõi