Sunday 23 December 2012

Chuyển thế tay trái và vị trí dịch chuyển


  • Khi bản nhạc dành cho violin đề cập đến “vị trí thứ 1” hay “vị trí thứ 3”…, là đề cập đến vị trí của ngón tay cái khi đặt trên cần đàn violin. Để hiểu rõ hơn, bạn vào xem thế tay trên cần đàn.
  • Dịc chuyển tay là nói đến việc di chuyển bàn tay trái lên xuống trên cần đàn violin để chơi các note nhạc trên cần đàn ở các thế tay khác nhau.

Người Theo Dõi