Wednesday 11 January 2017

[Video] Bài 3: Cách đánh dấu vị trí ấn ngón cho đàn Violin.

Phần mềm:

Pano tuner (IOS)
DaTuner Lite (Android)

No comments:

Post a Comment

Người Theo Dõi