Monday 15 October 2018

[Video] Lesson 25: Cách luyện gam Rê trưởng(1 quãng 8) khi chơi đàn Violin.


No comments:

Post a Comment

Người Theo Dõi