Wednesday 1 August 2012

Đàn violin và cây vĩ.

Để chơi đàn hay, bạn nên có những kiến thức nhất đinh về đàn và cấu tạo của đàn. Khi đàn có những vấn đề nho nhỏ, có thể tự giải quyết lấy.

No comments:

Post a Comment

Người Theo Dõi