Tuesday 18 September 2018

[Video] Lesson 19: Cách kéo bài 'Go tell aunt Rhody' trên đàn Violin.


Hãy mua sách để nhận được âm chuẩn cho bài hát, bạn sẽ xướng âm hiệu quả hơn.
Mua sách tại: Violin Shop 24h

No comments:

Post a Comment

Người Theo Dõi