Friday 7 September 2012

Cách đặt vĩ.

Hình ảnh dưới đây cho các bạn thấy cách đặt vĩ chính xác.
violin bow placement - frog
Khi đặt ở cuối vĩ
 
violin bow placement - tip
Khi đặt ở đầu vĩviolin bow placement - front
Khi đặt ở giữa vĩ

Cách đặt vĩ:

  • Chất lượng âm thanh phụ thuộc rất nhiều vào cách bạn đặt vĩ.
  • Hơi nghiêng thanh vĩ với phím đàn.
  • Đặt vĩ tại điểm giữa của phím đàn và ngựa đàn.
  • Kéo vĩ thành một đường thẳng sao cho vĩ luôn luôn song song với ngựa đàn.
  • Khi đưa vĩ về gần ngựa đàn, âm thanh phát ra sẽ lớn và hơi thô.
  • Khi đưa vĩ về gần phím đàn, âm thanh phát ra sẽ bé và mềm.
  • Trên mỗi dây đàn, cánh tay sẽ có độ nghiêng khác nhau.

Nhận dạy violin tại nhà ở Hà Nội

No comments:

Post a Comment

Người Theo Dõi