Thursday 20 September 2012

Thế tay thứ nhất của violin

Hình ảnh dưới đây cho các bạn thấy được thế tay thứ nhất của violin
violin note the tay thu nhat
Da trời Đánh trên dây G
Vàng Đánh trên dây D
Xanh lá Đánh trên dây A
Tím Đánh trên dây E
0 = Dây buông
1 = ngón thứ nhất
2 = Ngón thứ 2
3 = Ngón thứ 3
4 = Ngón thứ 4
Nhận dạy violin tại nhà ở Hà Nội

No comments:

Post a Comment

Người Theo Dõi