Wednesday 29 June 2016

TIẾNG VIOLIN - NỐT NHẠC BACH TRÊN TÀU ĐIỆN NGẦM     Câu truyện trên là một thí nghiệm được thực hiện cùng với tờ The Washington Post. Hình ảnh được ghi lại bởi một máy quay ẩn. Joshua David Bell  sinh năm 1967 là một nghệ sĩ violin kiêm nhạc trưởng người Mỹ.


 
Share with your friend...

Muối (Nguồn :http://themetapicture.com/ và tổng hợp - dịch)

No comments:

Post a Comment

Người Theo Dõi