Wednesday, 16 May 2012

Nốt nhạc trên cần đàn violin


Nốt nhạc trên hình ảnh chỉ mang tính chất ước lượng. Để đánh được đúng nốt, bạn cần chơi đàn thường xuyên để hình thành cảm giác với cây đàn.

Nhận dạy violin tại nhà ở Hà Nội

No comments:

Post a Comment

Người Theo Dõi