Wednesday 23 May 2012

Phần mềm học nhạc lýDù học âm nhạc cốt là để thực hành, để kéo đàn cho hay. Nhưng thực hành tốt rất cần lý thuyết tốt. Phần mềm dưới đây sẽ giúp các bạn nâng cao khả năng âm nhạc của mình.

Link Download:

Phần mềm học nhạc lý

No comments:

Post a Comment

Người Theo Dõi